Alibey Mahallesi Alibey Çeşme Sk. No:26 Silivri/İSTANBUL
trende
BUGÜNE KADAR NELER YAPTIK?
0
KUR'ÂN KURSU
0
SU KUYUSU
0
ERZAK YARDIMI
0
KUR'ÂN TALEBESİ
0
Hafız Bursu
Mahmut Ustaosmanoğlu (ks) Hazretleri Silivri İcazet Töreni
Duyurular
Sizlerde Bir Hafız Adayının Yetişmesine Vesile Olun. Hafızlık Projesinin Amacı Nedir? Hafızlık ve İslam ilimleri okuyan talebelerimizin aylık eğitim masraflarını üstlenmek isteyen, böylece bir alim, bir hafız yetiştirmek temmennisinde bulunanlara...
Adana’da düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, hain teröristleri ve destekçilerini, bu alçak saldırıyı lanetliyoruz. Allah, kahramanca görev yapan tüm güvenlik güçlerimizi muhafaza etsin.
Boş zaman, Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in buyurduğu üzere, en büyük nimetlerden biridir. İçerisinde bulunduğumuz devir ise, vakit israfının yoğun yaşandığı ve zaman kaybının en büyük kayıp hâline geldiği, insanı...
Makaleler
24.09.2019
Geleceğin Âlimlerini Yetiştiriyoruz
Boş zaman, Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in buyurduğu üzere, en büyük nimetlerden biridir. İçerisinde bulunduğumuz devir ise, vakit israfının yoğun yaşandığı ve zaman kaybının en büyük kayıp hâline geldiği, insanı meşgul eden ve âhireti düşünmekten alıkoyan masiva alanının olabildiğince genişlediği bir devirdir. Şuur sahibi bir mü’min, vaktini boşa harcamamalıdır. İlim...
05.07.2019
Îmân Akdimiz ve Zekât-Fıtır Sadakası Mükellefiyetimiz
Âlemlerin Rabbi olan Allah Te‘âlâ, ruhlar âleminde Âdemoğullarından söz almış ve bu söz karşılığında vaadde bulunmuştur. O’nun vaadi hiç şüphesiz haktır! Nitekim Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Bedir Gazvesi’nde öldürülen müşriklerin atıldığı kuyunun başına gelmiş ve: “Ey kuyuya atılanlar!” diyerek seslendikten sonra, öldürülenleri babalarının isimleri ve künyeleriyle tek tek...
05.07.2019
Ulemanın Âyet-i Kerîmeleri Tefsir Ederken Takip Ettiği Usûl
Bir âyet-i kerîmenin tefsiri için ilk önce aynı konudaki diğer âyet-i kerîmelere bakılır, eğer diğerlerinde aynı konu hakkında yeterli bir îzâh, bir açıklama varsa, mesele hâlledilmiş demektir. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm’in bir yerinde kısa ve kapalı biçimde belirtilen bir husus, diğer bir yerinde açıklanmış ve tafsil edilmiş olabilir. Bununla birlikte, aynı...
05.07.2019
Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Mübârek Nesebi
İnsanların hidâyeti için peygamberler gönderen Allah Teâlâ her topluluğa kendi içinden ve şecere-i nesebi (soyağacı) bilinen kimseleri peygamber olarak göndermiştir. Nitekim bu husus birçok âyet-i kerîmede falanca beldeye “onların kardeşi olan” falanca kimseyi peygamber olarak gönderdik veya falanca peygamberi “kendi kavmine/topluluğuna” peygamber olarak gönderdik şekilde ifade edilmektedir. Bu şekilde gönderilen...
05.07.2019
Sakal, Fıtratın Lüzumu ve Peygamberlerin Sünnetidir
Allâh (Celle Celâluhû), insanı gerek cismânî, gerekse rûhânî bakımdan “ahsen-i takvîm” üzere yaratmıştır. İnsanların bir kısmını vahyiyle diğerlerinden efdal kılıp somut örnekler oluşturmuş ve fıtratın tezahür mahalli kılmıştır. Geniş bir tercüme yelpazesini haiz olan fıtrat; yaratılış, din, mizaç manalarında kullanıldığı gibi, inananların ittiba etmekle emrolundukları Peygamberlerin (Aleyhimüsselâm) kadim sünnetleri anlamına...
05.07.2019
Şehîd Hızır Ali Muradoğlu Hoca Efendi Kimdir?
Allah Azze ve Celle’nin dînî Hazreti Âdem (Aleyhisselâm) babamızın çocuklarından itibaren şehîdlerin omuzları üzerinde yükseldi. Hâbil’le dökülen ilk kan, sonraki asırlarda şehîd edilen peygamberlerin ve onların izinden ayrılmayıp dâvâlarına sahip çıkan dostlarının, sıddıkların, ve sâlihlerin kanına karıştı. Rabbimiz (Celle Celâlühû)nun “Kim imanından sonra Allâh’ı inkâr ederse (işte onlar çok büyük...
Derneğimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
WhatsApp chat